Onze werkwijze

Wij zijn gediplomeerde en gekwalificeerde diëtisten en sportdiëtisten.

In overleg met de cliënt stellen wij voedings- en dieetadviezen op. Ook kunnen recreatieve, wedstrijd- en topsporters bij ons terecht voor specifieke sportvoedingsadviezen.

Advies

Heeft u vragen over voeding, voedingsbegeleiding of wilt u graag een voorlichting organiseren voor uw sportvereniging of bedrijf. Neem dan contact met ons op voor verdere informatie.

 

Afspraak maken

Wanneer u een afspraak wilt maken met een diëtist of sportdiëtist van Dieetistopsport kunt u het aanmeld formulier invullen. 

Vergoeding

Sinds 2015 is dieetadvisering voor drie uur opgenomen in de basisverzekering. Dieetadvisering valt net als veel andere behandelingen in het eigen risico deel van de basisverzekering. Indien u een aanvullende verzekering hebt afgesloten, is het mogelijk dat u verzekerd bent voor extra uren dieetadvisering.

Ketenzorg via de huisarts

Voor mensen met Diabetes Mellitus, COPD of een doorgemaakte hart- en vaatziekte (HVZ), maken wij deel uit van de ketenzorg in Zoetermeer en in Den Haag heet dit KIS.

Deze consulten worden vergoed zonder uw eigen risico aan te spreken en vallen dan ook niet in de basisverzekering.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Dieetadvisering zonder verwijzing (DTD)

Een afspraak maken voor dieetadvisering zonder verwijzing kan ook bij Dieetistopsport. Dit is volgens het zogenoemde Directe Toegankelijkheid Diëtetiek. Niet elke zorgverzekering wil dit vergoeden. Wij raden u aan om in uw zorgverzekeringspolis te kijken. Als blijkt dat uw zorgverzekering geen DTD vergoed, raden wij u aan een verwijzing bij de (huis)arts te vragen.

 

Praktische informatie

Klachtenregistratie

Het kan voorkomen dat u een opmerking of een klacht heeft over onze praktijk of over onze diëtist(en). Wij stellen het op prijs dat u dan het volgende formulier ingevuld naar ons toe wilt mailen. Zodat wij dit in de praktijk kunnen aanpakken. Wij kunnen hierdoor onze hulpverlening verbeteren.